vai-tro-cua-quan-ly-san-xuatcủa quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất là gì? Vai trò của quản lý sản xuất trong doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, vai trò của quản lý sản xuất đã trở thành một yếu tố không thể thiếu đối với sự thành công và bền vững của một doanh nghiệp. Với sự biến đổi nhanh chóng của thị trường và sự cạnh tranh khốc liệt, quản lý sản xuất có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp.

Khái niệm Quản lý Sản xuất là gì?

Quản lý Sản xuất là một phần không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh, liên quan chặt chẽ đến các khu nhà máy và xưởng tự động hóa sản xuất của doanh nghiệp.

 vai-tro-cua-quan-ly-san-xuatcủa quản lý sản xuất
Khái niệm Quản lý Sản xuất là gì?

Nó đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch sản xuất, giám sát dây chuyền quản lý sản xuất để đảm bảo cung cấp sản phẩm đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng theo kế hoạch.

Quy trình Quản lý Sản xuất trong doanh nghiệp 

Quy trình Quản lý Sản xuất trong doanh nghiệp bao gồm 4 bước chính:

vai-tro-cua-quan-ly-san-xuatcủa quản lý sản xuất
Quy trình Quản lý Sản xuất trong doanh nghiệp

a. Đánh giá Khả năng Sản xuất: Đánh giá khả năng sản xuất giúp doanh nghiệp xác định kích thước tiềm năng của thị trường mà họ cần đáp ứng. Điều này dựa trên sự so sánh với khả năng sản xuất của doanh nghiệp, xem liệu họ có thể đáp ứng và mức độ nào.
b. Hoạch định Nhu cầu nguyên vật liệu: Dựa trên đánh giá nhu cầu tiềm năng của thị trường và kinh nghiệm thực tế, người quản lý cần xác định nhu cầu về nguyên vật liệu cần cho việc sản xuất theo kế hoạch.
c. Quản lý quá trình Sản xuất: Người quản lý phải thiết lập một quy trình sản xuất chi tiết và tuân thủ quy trình đó để đảm bảo tính chặt chẽ và hợp lý nhất, từ đó giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra.
d. Quản lý Chất lượng Sản phẩm: Sản phẩm là một phần quan trọng của thương hiệu doanh nghiệp, do đó, quản lý chất lượng sản phẩm đóng vai trò quan trọng. Quản lý và kiểm tra sản phẩm phải được thực hiện bằng cách báo cáo về số lượng, tính chất và phân loại sản phẩm theo tiêu chuẩn được đặt ra từ ban đầu.

XEM THÊM: Sản xuất thông minh là gì? Ứng dụng trong nhà máy công nghiệp

Mô hình Tổ chức và Quản lý Sản xuất trong doanh nghiệp 

Tùy thuộc vào quy mô và đặc thù của ngành sản xuất, mỗi doanh nghiệp sẽ phát triển một mô hình tổ chức và vai trò của quản lý sản xuất riêng. Theo tiêu chí về chức năng, cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp bao gồm các bộ phận chính sau:

vai-tro-cua-quan-ly-san-xuatcủa quản lý sản xuất
Mô hình Tổ chức và Quản lý Sản xuất trong doanh nghiệp

a. Bộ phận Quản lý: Thường là vị trí của giám đốc sản xuất, trưởng phòng hoặc phó phòng sản xuất. Đây là trung tâm của hoạt động sản xuất, có vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho Ban lãnh đạo công ty về tổ chức sản xuất, phân bổ tài nguyên để đảm bảo thực hiện kế hoạch và mục tiêu; cũng như quản lý hiệu quả hệ thống công nghệ và dây chuyền sản xuất của công ty.
b. Bộ phận Sản xuất chính: Đây là bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm chính. Tại bộ phận này, nguyên vật liệu sau khi qua xử lý sẽ trở thành sản phẩm chính của doanh nghiệp.
c. Bộ phận Sản xuất phụ trợ: Hoạt động của bộ phận này hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất chính, đảm bảo rằng sản xuất chính có thể diễn ra liên tục và ổn định.
d. Bộ phận Sản xuất phụ: Bộ phận này tận dụng phế liệu và sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất chính để tạo ra các sản phẩm phụ.
e. Bộ phận Phục vụ sản xuất: Được tổ chức để đảm bảo cung cấp, bảo quản, vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu, sản phẩm thành phẩm và dụng cụ lao động.

XEM THÊM: Các cách hiệu quả để cải tiến quy trình sản xuất cho Doanh nghiệp

Phương pháp Quản lý Sản xuất hiệu quả 

Thông thường, có 3 phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả được sử dụng linh hoạt trong từng doanh nghiệp:

vai-tro-cua-quan-ly-san-xuatcủa quản lý sản xuất
Phương pháp Quản lý Sản xuất hiệu quả

a. Phương pháp Tổ chức Dây chuyền: Sự liên tục là đặc điểm quan trọng của quá trình sản xuất dây chuyền. Để đảm bảo tính liên tục này, quá trình sản xuất cần được chia thành các bước nhỏ, tuân thủ một trình tự thời gian hợp lý và quan hệ tỷ lệ chặt chẽ. Mỗi vị trí làm việc được đảm bảo được trang bị máy móc, thiết bị và dụng cụ chuyên dụng, hoạt động theo chế độ hợp lý và có tổ chức lao động cao cấp.
b. Phương pháp Sản xuất theo Nhóm: Đặc điểm của phương pháp này là không cần thiết phải thiết kế quy trình công nghệ, bố trí máy móc và dụng cụ cho từng sản phẩm cụ thể mà thực hiện chung cho toàn bộ nhóm sản phẩm, dựa trên các chi tiết tổng hợp đã được lựa chọn. Các chi tiết trong cùng nhóm được gia công trong cùng một lần điều chỉnh máy.
c. Phương pháp Đơn chiếc: Sản xuất từng sản phẩm hoặc đơn hàng nhỏ một. Phương pháp này không đòi hỏi thiết kế quy trình công nghệ chi tiết cho từng sản phẩm, mà chỉ xác định các công việc chung.

XEM THÊM: Tối ưu hóa Chi phí trong Doanh nghiệp với các giải pháp thiết thực nhất

Vai Trò Quản Lý Sản Xuất

Quản lý sản xuất là một vị trí quan trọng và không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Vai trò của quản lý sản xuất rất đa dạng và quan trọng, bao gồm các khía cạnh sau:

vai-tro-cua-quan-ly-san-xuatcủa quản lý sản xuất
Vai Trò Quản Lý Sản Xuất
  1. Lập Kế Hoạch Sản Xuất: Quản lý sản xuất thường đảm nhận nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất. Điều này bao gồm việc xác định các mục tiêu sản xuất, lên lịch trình sản xuất, xác định nguồn lực cần thiết, và đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất đúng thời gian và theo yêu cầu.
  2. Quản Lý Nguồn Lực: Người quản lý sản xuất phải hiệu quả quản lý nguồn nhân lực, nguyên vật liệu, thiết bị và tài nguyên khác. Họ cần đảm bảo rằng tất cả các tài nguyên cần thiết cho quá trình sản xuất luôn sẵn sàng và sử dụng hiệu quả.
  3. Giám Sát Quá Trình Sản Xuất: Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của quản lý sản xuất là giám sát toàn bộ quá trình sản xuất. Họ phải đảm bảo rằng quy trình sản xuất diễn ra theo kế hoạch và tuân thủ các quy chuẩn chất lượng.
  4. Tối Ưu Hóa Hiệu Suất: Quản lý sản xuất phải không ngừng tìm cách tối ưu hóa hiệu suất sản xuất. Điều này bao gồm việc xác định và loại bỏ các thất thoát không cần thiết, tối ưu hóa quy trình sản xuất, và tìm cách làm cho sản xuất trở nên hiệu quả hơn.
  5. Quản Lý Chất Lượng: Đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ là một trong những trọng trách chính của quản lý sản xuất. Họ phải thiết lập và thực hiện các hệ thống kiểm tra chất lượng để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được đặt ra.
  6. Giải Quyết Vấn Đề: Quản lý sản xuất thường phải đối mặt với các vấn đề và thách thức trong quá trình sản xuất. Họ cần có khả năng nhanh chóng xác định vấn đề và đưa ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết chúng.
  7. Liên Lạc và Tương Tác: Quản lý sản xuất phải liên lạc và tương tác với các bộ phận khác trong doanh nghiệp như quản lý marketing, quản lý hệ thống, và quản lý tài chính để đảm bảo rằng quá trình sản xuất được tích hợp vào toàn bộ hoạt động của công ty.

Trong bối cảnh khó khăn và thách thức của ngành công nghiệp hiện đại, vai trò của quản lý sản xuất trở nên ngày càng quan trọng. Đây không chỉ là những người đứng đầu trong quá trình sản xuất, mà còn là những lãnh đạo có khả năng quản lý tài nguyên, tối ưu hóa quy trình, và đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Sứ mạng của họ không chỉ đảm bảo sự cung cấp đúng thời gian mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với tất cả những yếu tố này, không thể phủ nhận vai trò quyết định của quản lý sản xuất cũng như người quản lý sản xuất trong việc định hình tương lai và thành công của doanh nghiệp.

———————————————————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI

Địa chỉ: Tầng 4, Lucky Building, 81 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 090.818.4188

Email: info@saomaisoft.com

Trang web:  https://www.fasolutions.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/saomaisolutiongroup/