Tìm hiểu về tủ điện điều khiển động cơ (MCC)

Các nhà máy sản xuất thường chứa hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm động cơ – điều khiển mọi thứ từ thiết bị đóng gói và chế biến đến quạt và máy bơm. Các tủ điện điều khiển động cơ cho phép các cơ sở như thế này tập trung điều khiển một số hoặc tất cả các động cơ của chúng vào một vị trí.

1. Tủ điện điều khiển động cơ là gì?