Nhà cung cấp lưu trữ năng lượng C&I và nhà cung cấp VPP Stem cho biết năm nay họ sẽ đạt được EBITDA dương

Nhà cung cấp lưu trữ năng lượng C&I và nhà cung cấp VPP Stem cho biết năm nay họ sẽ đạt được EBITDA dương

Stem Inc đang trên đúng tiến độ để đạt được mục tiêu EBITDA dương trong năm 2023, theo như công ty tuyên bố trong báo cáo tài chính mới nhất, với tăng trưởng doanh thu quý so với cùng kỳ năm trước là 63%.

Nhà cung cấp lưu trữ năng lượng C&I và nhà cung cấp VPP Stem cho biết năm nay họ sẽ đạt được EBITDA dương
Nhà cung cấp lưu trữ năng lượng C&I và nhà cung cấp VPP Stem cho biết năm nay họ sẽ đạt được EBITDA dương

Nhà cung cấp “giải pháp và dịch vụ năng lượng dựa trên trí tuệ nhân tạo” có trụ sở tại California được biết đến chủ yếu với các giải pháp lưu trữ pin hợp tác hành lang (BTM) dành cho khách hàng thương mại và công nghiệp (C&I), nhưng cũng đã mở rộng sang dịch vụ quản lý năng lượng tái tạo và các dự án phía trước đồng hồ đo điện.