1. Tích hợp với thiết bị đọc mã vạch Keyence, Cognex & phát triển hệ thống phần mềm quản lý mã QR-code

2. Tích hợp với máy đo điện trở của Hioki, Keyence & phát triển hệ thống đo độ dày sản phẩm

3. Tích hợp với các hệ thống phần mềm quản lý sản xuất khác valor, ERP

4. Tích hợp với máy khắc laser của keyence trong giải pháp khắc barcode bằng laser

5. Tích hợp với các cảm biến đê thu thập dữ liêụ và giám sát vận hành tủ điện (iMS monitoring system)

6. Tích hợp Camera của Basler, keyence để tính toán, đánh giá chất lượng sản phẩm

7. Tích hợp thẻ RFID của Omron, Sick vào hệ thống đồng bộ hóa dữ liệu sản xuất