Liên Minh SSG – Các nhà máy cơ khí tại Việt Nam: sản xuất vỏ tủ bảng điện, container đặc biệt (container bể chứa, container pin phát điện), gia công chi tiết máy

Nhà container:

– Container pin phát điện

– Container chứa rác thải hạt nhân