GIẢI PHÁP TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong quá trình sản xuất là gì?

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong quá trình sản xuất là hoạt động thu thập và quản lý thông tin từ giám sát nguyên liệu / đầu tư vào, chất lượng hoàn thiện từng đoạn, để đóng gói, vận chuyển, bàn giao cho khách treo. Để truy cập vào nguồn gốc trong quá trình sản xuất, mỗi linh kiện, thành phần hoặc sản phẩm được đánh dấu một số duy nhất (QR code, vạch mã), toàn bộ các thông tin như sản phẩm được sản xuất ở dây chuyền, sản xuất các điểm, trải qua các đoạn công việc như thế nào… đều được lưu lại hệ thống và có thể truy xuất thông qua danh sách mã hóa.

phuong-phap-quan-ly-san-xuat-hieu-qua

THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN HIỆN NAY

tu-dong-hoa-trong-san-xuat

KHÓ KHĂN VỀ KIỂM SOÁT DỮ LIỆU
TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Nhiều nhà quản lý sản xuất đang gặp khó trong việc báo cáo dữ liệu sản phẩm, chậm trễ trong cập nhật thông tin, không thể đọc hết các báo cáo dữ liệu.

cong-nghe-blockchain

KHÓ KHĂN VỀ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Các tệp dữ liệu không tập trung gây ra tình trạng chậm trễ xuất – nhập hàng, thông tin rời rạc kiểm soát quy trình sản xuất khó khăn hơn. 

AGV-va-computer-vision

KHÓ KHĂN KHÔNG KIỂM SOÁT

ĐƯỢC TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Các nhà quản lý rất khó kiểm soát được tình hình sản xuất theo từng đơn hàng. Không đốc thúc sản xuất ở các công đoạn dẫn đến trễ tiến độ giao hàng.

GIẢI PHÁP TRACEABILITY

Giải pháp Traceability được SSG phát triển là hệ thống quản lý và theo dõi chi tiết quá trình sản xuất, vận chuyển và lưu trữ thông tin nguồn gốc sản phẩm, giúp xây dựng số hóa các công đoạn sản xuất cấu thành sản phẩm một cách khoa học và nhanh chóng.

so do

LỢI ÍCH CỦA TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

ĐIỂM NỔI BẬT KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM TRACEABILITY CỦA SSG

icon 2


DÒNG CHẢY CÁC NGUỒN DỮ LIỆU XUYÊN SUỐT

icon 3


SỐ HÓA DỮ LIỆU SẢN XUẤT NHANH CHÓNG

icon 4


BÁO CÁO TRUY XUẤT TRỰC QUAN, HIỆN ĐẠI

CÔNG NGHỆ CỦA TRACEABILITY

QR 1

QR CODE

BLOCKCHAIN 1 1

BLOCKCHAIN

RFID

RADIO FREQUECY IDENTIFICATION

IOT 1

INTERNET OF THINGS

DATABASE

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM

SO DO TRACE 4 1

Sơ đồ hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm Smart Factory truy xuất nguồn gốc của SSG

ỨNG DỤNG CỦA TRACEABILITY

cntt


CNTT & ĐIỆN TỬ

Được sử dụng để quản lý quá trình sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng của các thiết bị điện tử và linh kiện.

day-chuyen-san-xuat-tu-dong-hoa


Ô TÔ VÀ VẬN TẢI

Theo dõi và quản lý quá trình sản xuất, vận chuyển và bảo dưỡng các phương tiện và linh kiện ô tô.

NGANH THUC PHAM 1


NGÀNH THỰC PHẨM

Theo dõi thông tin liên quan đến nguồn gốc của sản phẩm trong các giai đoạn quá trình chế biến phân phối.

Y TE


NGÀNH Y TẾ

Giúp đảm bảo chất lượng và tính an toàn của các thành phần và nguyên liệu dùng trong dược phẩm.

cong nghiep che bien che tao


NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Quản lý quá trình sản xuất theo dõi nguồn gốc, phụ tùng trong quá trình lắp ráp và hình thành sản phẩm cung cấp.